Cách thức tham gia?

Đăng ký Một Tài khoản Thật*

Chưa Có Tài khoản Thật?

Nhận Quỹ Trải Nghiệm

Giao dịch trong 48 giờ sau khi mở Tài khoản Thật.

Nhận Tiền Lời

Rút Tiền Lời của bạn
(Tối đa $ 50)

Nhận Tiền Thưởng *Kèm các điều khoản
Bắt Đầu Tại Đây
  • Theo Quy Định ASIC
  • 0 Hoa hồng, Chênh lệch thấp
  • Dịch vụ Khách hàng 5/24, Đa ngôn ngữ
  • Hiểu biết thị trường độc quyền từ Trading Central

Nhận $50 Qũy Trải Nghiệm Hôm Nay!

  • Theo Quy Định ASIC

  • Giao dịch giá Thấp

  • Dịch vụ 5x24

  • Thông tin Chuyên sâu Độc quyền

Vui lòng xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi. Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các sự kiện thị trường quan trọng hoặc sắp diễn ra (như các sự kiện chính trị hoặc kinh tế lớn có thể làm tăng biến động thị trường) và sử dụng dữ liệu đăng ký của bạn để tối ưu hóa công việc của chúng tôi theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký hoặc thay đổi cài đặt thông báo của mình trong mục tùy chọn cài đặt bất kỳ lúc nào.

FAQ

Dựa trên loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản giao dịch của bạn, bạn có thể đăng ký để nhận 50 đô la Úc hoặc 50 đô la Mỹ - Qũy Trải Nghiệm sau khi đã đáp ứng tất cả các tiêu chí mở tài khoản (nghĩa là khi hoàn tất xác minh giấy tờ tùy thân). Sau khi đăng ký thành công, Mitrade sẽ gửi Quỹ Trải Nghiệm vào tài khoản giao dịch của bạn ngay khi có thể và không quá 1 tiếng sau khi chấp nhận đơn đăng ký của bạn. Quỹ Trải Nghiệm sẽ được hiển thị trên nền tảng giao dịch để bạn theo dõi. Sự kiện giới hạn tối đa 300 Khách hàng Đủ điều kiện cho mỗi ngày.

Tất cả Quỹ Trải Nghiệm hết hạn 48 tiếng sau khi được kích hoạt. Đồng hồ đếm ngược của chương trình Quỹ Trải Nghiệm sẽ hiển thị để bạn theo dõi.

Để nhận được lợi nhuận giao dịch thu được từ Quỹ Trải Nghiệm, bạn phải hoàn thành 1 Điểm Giao Dịch (ĐGD) như được yêu cầu trong bảng Biểu tượng và ĐGD. Lợi nhuận có thể được nhận tối đa là 50 đô la Úc hoặc 50 đô la Mỹ tùy thuộc vào loại tiền cơ sở trong tài khoản của bạn, và bất kỳ khoản tiền lời vượt quá mức tối đa này sẽ được Mitrade thu lại khi sự kiện kết thúc. Bên cạnh đó, trước khi gửi yêu cầu nhận lợi nhuận giao dịch, vui lòng đảm bảo bạn đã đóng tất cả các vị thế mở trên tài khoản của mình.

Bạn chỉ có thể gửi yêu cầu gửi / rút tiền sau khi bạn kết thúc tham gia chương trình.

Bạn có thể nhận lợi nhuận hoặc nhấp vào [Kết thúc Chương trình] để kết thúc sớm.

Chương trình chỉ khả dụng một lần cho mỗi Khách Hàng Đủ Điều Kiện và không bao gồm nhiều tài khoản được mở bởi cùng một khách hàng.

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay