Tham gia ngay!
Cách tham gia?

Tài khoản thật

Chưa có Tài khoản Thật?
Kích hoạt Tài khoản Giới thiệu
Chia sẻ Link giới thiệu
Bạn bè đăng ký và giao dịch
Cả 2 Bên đều nhận thưởng
Làm sao để nhận thưởng ?

Bạn nhận $1

Bạn nhận $500

Bạn của bạn hoàn thành 1 điểm giao dịch

Bạn của bạn nhận được $1

Bạn của bạn hoàn thành 500 điểm giao dịch

Bạn của bạn nhận được $500

Điểm Giao Dịch (ĐGD) là gì?
Kích hoạt tài khoản
  • Được giám sát nghiêm ngặt
  • 0 Hoa hồng, Chênh lệch thấp
  • Dịch vụ Khách hàng 5/24, Đa ngôn ngữ
  • Hiểu biết thị trường độc quyền từ Trading Central

Giới thiệu càng nhiều, nhận càng nhiều !

  • Được giám sát nghiêm ngặt

  • Giao dịch giá Thấp

  • Dịch vụ 5x24

  • Thông tin Chuyên sâu Độc quyền

Vui lòng xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi. Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các sự kiện thị trường quan trọng hoặc sắp diễn ra (như các sự kiện chính trị hoặc kinh tế lớn có thể làm tăng biến động thị trường) và sử dụng dữ liệu đăng ký của bạn để tối ưu hóa công việc của chúng tôi theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký hoặc thay đổi cài đặt thông báo của mình trong mục tùy chọn cài đặt bất kỳ lúc nào.

FAQ

Mitrade Holding ("Mitrade") sẽ chỉ áp dụng chương trình khuyến mãi cho những khách hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu mở tài khoản Mitrade. Khách hàng thực hiện giới thiệu phải đang có tài khoản thật tại Mitrade và đã hoàn tất xác minh danh tính.

Trên trang quảng cáo Giới thiệu bạn bè, bạn sẽ được cung cấp một liên kết Giới thiệu duy nhất và một mã QR. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, bạn có thể chia sẻ Liên kết giới thiệu và/hoặc mã QR bằng cách gửi cho Bạn bè của bạn qua email và/hoặc phương tiện truyn thông xã hội, v.v. Bạn bè của bạn sẽ có thể tham gia bằng cách nhấp vào Liên kết giới thiệu hoặc quét QR và mở Tài khoản.

Bạn có thể giới thiệu bạn bè trên 18 tuổi và hiện tại chưa có tài khoản thật tại Mitrade. Bất kỳ ai được giới thiệu sẽ phải tuân theo các thủ tục mở tài khoản thật và xác minh danh tính của Mitrade. Xin lưu ý rằng chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng ở một số quốc gia / khu vực nhất định và các đơn không phải từ các quốc gia khả dụng sẽ được coi là không hợp lệ.

Sẽ có khoảng thời gian 60 ngày mà cả hai bên có thể tích lũy tin thưởng. Khoảng thời gian này bắt đầu vào ngày người mà bạn giới thiệu mở tài khoản thật tại Mitrade qua liên kết giới thiệu. Khoảng thời gian hợp lệ tùy thuộc vào thời hạn được hiển thị trên nn tảng của chúng tôi.

Cả hai bên sẽ được thưởng 1 USD khi bên được giới thiệu hoàn thành 1 Điểm Giao Dịch (ĐGD) trong khoảng thời gian giới thiệu 60 ngày (để biết cách tính Điểm Giao Dịch cụ thể, vui lòng tham khảo Biểu tượng và Bảng ĐGD). Ví dụ: nếu bạn của bạn đã hoàn thành 100 ĐGD trong thời gian quan hệ giới thiệu, Bạn và Bạn của bạn đu sẽ được thưởng USD100 tin thưởng. Số tin tối đa mà mỗi bên có thể nhận được là USD500, tuy nhiên, Bạn có thể tích lũy nhiu tin thưởng từ những Người Bạn khác nhau.

Bất kỳ khoản tin thưởng nào kiếm được sẽ tự động được phân bổ vào tài khoản Giới thiệu của Bạn và Bạn bè của Bạn. Vào mỗi ngày theo lịch, Bạn và Bạn của Bạn có thể yêu cầu từ tài khoản Giới thiệu một lần và số tin đó sẽ được chuyển vào số dư tài khoản giao dịch. Có số tin tối đa là 1.000 USD cho mỗi yêu cầu từ Tài khoản giới thiệu. Hơn nữa, ngay cả khi Mối quan hệ Giới thiệu hoặc Thời gian Khuyến mãi đã kết thúc, Bạn và Bạn bè của Bạn vẫn có thể yêu cầu từ tài khoản Giới thiệu.


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay