Chương trình khuyến mãi

chi tiết

Tiền thưởng chào mừng

Bắt đầu hành trình giao dịch trên Mitrade và nhận tiền thưởng chào mừng đầu tiên của bạn
Giao dịch ngay

Làm thế nào để tham gia

Khi tiền gửi ban đầu của bạn đạt đến bất kỳ cấp độ tiền gửi nào sau đây, chương trình tiền thưởng tương ứng sẽ được tự động kích hoạt. Nếu bạn không muốn tham gia chương trình khuyến mãi, vui lòng chọn "Tôi không muốn tham gia chương trình khuyến mãi tiền thưởng", hoặc truy cập vào "Quản lý tiền - Tài khoản tiền thưởng" trên sàn giao dịch và chọn "Hủy" để hủy tham gia "Chương trình khuyến mãi tiền thưởng chào mừng".

Thời gian hiệu lực

60 ngày kể từ ngày khoản tiền gửi ban đầu của bạn được ghi có vào tài khoản của bạn.
(Ví dụ: Khoản tiền gửi đầu tiên của khách hàng được gửi vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 và được ghi có vào cùng ngày, số tiền giao dịch tích lũy sẽ là tổng số tiền từ ngày 2 tháng 1 năm 2019 đến ngày 2 tháng 3 năm 2019.)

Chi tiết

Số tiền gửi ban đầu sẽ xác định cấp độ khuyến mãi cao nhất mà khách hàng có thể tham gia. Khách hàng phải đạt được yêu cầu tiền gửi ban đầu và hoàn thành số tiền giao dịch tích lũy cần thiết trong vòng 60 ngày để nhận tiền thưởng cho một cấp độ nhất định (nếu giao dịch không thỏa mãn điều kiện của cấp độ đó, nhưng đạt được số tiền giao dịch tích lũy của cấp độ thấp hơn, bạn có thể nhận được tiền thưởng ở cấp độ thấp hơn).

 • Cấp độ Số tiền gửi ban đầu
  (USD hoặc AUD)
  Số tiền giao dịch tích lũy
  (trên hàng triệu USD hoặc hàng triệu AUD)
  Số tiền thưởng
  (USD hoặc AUD)
 • Cấp độ 1 >/=500 2 100
 • Cấp độ 2 >/=2,000 8 400
 • Cấp độ 3 >/=10,000 40 2000

* Số tiền giao dịch tích lũy áp dụng cho tất cả các loại giao dịch sản phẩm trên Mitrade

 • Ví dụ 1: Tình hình chung - Các yêu cầu về số tiền gửi và số tiền giao dịch tích lũy cho cùng cấp độ được đáp ứng.

  Nếu số tiền gửi đầu tiên là 600 USD và số tiền giao dịch tích lũy đạt 3 triệu USD trong vòng 60 ngày, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng là 100 USD.

 • Ví dụ 2: Nếu số tiền gửi đạt cấp độ cao hơn, nhưng số tiền giao dịch tích lũy chỉ đạt cấp độ thấp hơn, bạn chỉ nhận được tiền thưởng tương ứng với cấp độ của giao dịch đó.

  Nếu số tiền gửi đầu tiên là 10.000 USD và số tiền giao dịch tích lũy đạt 9 triệu USD trong vòng 60 ngày, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng là 400 USD.

 • Ví dụ 3: Nếu số tiền giao dịch tích lũy đạt cấp độ cao hơn, nhưng số tiền gửi chỉ đạt cấp độ thấp hơn, bạn chỉ nhận được tiền thưởng tương ứng với cấp độ của tiền gửi.

  Nếu số tiền gửi đầu tiên là 3.000 USD và số tiền giao dịch tích lũy đạt 40 triệu USD trong vòng 60 ngày, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng là 400 USD.

 • Ví dụ 4: Nếu số tiền gửi đạt yêu cầu cấp độ cao nhất, và số tiền giao dịch tích lũy vượt quá yêu cầu bắt buộc của nhiều hơn 1 cấp độ, bạn không thể tích lũy tiền thưởng cấp độ 3.

  Nếu số tiền gửi đầu tiên là 20.000 USD, và tài khoản số tiền giao dịch tích lũy đạt 50 triệu USD trong vòng 60 ngày, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng là 2.000 USD.

Hoàn tiền

Tiền thưởng sẽ được tính bắt đầu từ khoản tiền gửi đầu tiên của khách hàng và tự động được thêm vào số dư tài khoản của khách hàng sau khi đạt được số tiền giao dịch tích lũy cần thiết. Tiền thưởng được chuyển vào số dư có sẵn để có thể rút bất cứ lúc nào.

Nếu cấp độ khuyến mãi của khách hàng là cấp độ 2 hoặc 3, số tiền thưởng có thể được chuyển sang số dư tài khoản của khách hàng theo từng đợt mỗi khi số tiền giao dịch tích lũy của mỗi cấp thấp hơn được đáp ứng, mà không phải chờ 60 ngày để giải quyết.
*Các yêu cầu đối với số tiền giao dịch tích lũy và mệnh giá tiền thưởng phụ thuộc vào đơn vị tiền tệ cơ sở tài khoản của bạn.

Ví dụ: Nếu số tiền gửi đầu tiên là 10.000 USD

· Khi số tiền giao dịch tích lũy đạt 2 triệu USD trong vòng 20 ngày, bạn sẽ nhận được tiền thưởng 100 USD chuyển vào số dư tài khoản của mình
· Khi số tiền giao dịch tích lũy đạt hơn 6 triệu USD trong vòng 30 ngày, bạn sẽ nhận được tiền thưởng 300 USD chuyển vào số dư tài khoản của mình
· Khi số tiền giao dịch tích lũy đạt 1 triệu USD trong vòng 10 ngày còn lại, bạn sẽ không nhận được bất kỳ tiền thưởng nào chuyển vào số dư của bạn nữa
(Trong ví dụ này, khách hàng đã đạt được số tiền giao dịch tích lũy là 9 triệu USD trong vòng 60 ngày và nhận được tổng số tiền thưởng là 400 USD theo đợt)

Các điều khoản và điều kiện:

 • 1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những khách hàng mới đăng ký lần đầu và thực hiện gửi khoản tiền gửi đầu tiên.
 • 2. Để nhận được tiền thưởng, khách hàng phải đáp ứng yêu cầu đối với khoản tiền gửi ban đầu và đạt được số tiền giao dịch tích lũy cần thiết trong thời gian khuyến mãi.
 • 3. Số tiền gửi ban đầu là số tiền ban đầu bạn gửi vào Mitrade lần đầu tiên.
 • 4.Nếu bạn phải gửi tiền gửi theo đợt do thẻ ngân hàng bị giới hạn, vui lòng liên hệ với nhóm CS của chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi khoản tiền gửi ban đầu của bạn để thay đổi loại khuyến mãi mà bạn tham gia. Sau 24 giờ, bạn không thể không thay đổi được nữa.
 • 5. Số tiền thưởng tối đa là 2.000 USD hoặc 2.000 AUD tùy thuộc vào đơn vị đồng tiền cơ sở trên tài khoản của bạn.
 • 6. Nếu không đạt được yêu cầu đối với số tiền giao dịch tích lũy trong vòng 60 ngày, khuyến mãi tiền thưởng sẽ bị hủy.
 • 7. Số tiền giao dịch tích lũy sẽ được tính khi bạn mở một vị thế và sẽ không được tính lại khi bạn đóng vị thế.
 • (Ví dụ: Giả sử 1 lot tiêu chuẩn EURUSD được mở tại 1,14085, thì số tiền giao dịch tích lũy là 114,085 USD và sẽ không có phép tính nào nữa được thực hiện khi đóng vị thế)
 • 8. Nếu bạn không muốn tham gia chương trình khuyến mãi này, bạn có thể đăng nhập vào sàn giao dịch web hoặc ứng dụng Mitrade, chọn "Quản lý tiền - Tài khoản tiền thưởng", và nhấp vào "Hủy" để hủy tham gia chương trình khuyến mãi tiền thưởng chào mừng.
 • 9. Sau khi bạn đã gửi khoản tiền gửi ban đầu, tiền thưởng sẽ được tự động thêm vào "Tài khoản tiền thưởng" của bạn, căn cứ vào số tiền gửi ban đầu của bạn. Tiền thưởng này không thể được chuyển vào số dư tài khoản của bạn cho đến khi tài khoản của bạn đạt đủ số tiền giao dịch tích lũy.
 • 10.Ưu đãi này có thể được sử dụng cùng với Chương trình khuyến mãi giảm giá giao dịch Mitrade và không cần tính toán riêng biệt với số tiền giao dịch tích lũy cần thiết.
 • 11. Mitrade có quyền hủy bỏ tiền thưởng/giao dịch của bạn và đóng tài khoản của bạn nếu có bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc bị cấm nào được xác định là đã xảy ra.
 • 12. Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do các giao dịch liên quan đến ưu đãi.
 • 13. Trong trường hợp không có bất kỳ chi tiết và quy tắc nào được đề cập đến, sẽ áp dụng thỏa thuận khách hàng khi thích hợp.
 • 14. Mitrade có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quyết định của Mitrade đối với mọi tranh chấp đều được xem là kết quả cuối cùng.

FAQ

Khi bạn hoàn thành việc nạp khoản tiền gửi ban đầu của mình, bạn sẽ được cấp tiền thưởng chào đón căn cứ vào số tiền gửi đầu tiên của bạn. Bạn cần phải đạt được yêu cầu đối với số tiền giao dịch tích lũy trong vòng 60 ngày để nhận được tiền thưởng, và sau đó tiền thưởng được chuyển đổi thành tiền mặt và được chuyển vào số dư trên tài khoản giao dịch của bạn.

Không. Bạn không được sử dụng tiền thưởng của mình để mở một vị thế hoặc bù lỗ. Khi bạn đạt được yêu cầu số tiền giao dịch tích lũy tối thiểu, bạn có thể chuyển đổi tiền thưởng thành tiền mặt.

Số tiền giao dịch tích lũy là giá trị hợp đồng của một giao dịch thực sự được thực hiện.

 

*Khối lượng hợp đồng x Giá mở cửa = Giá trị hợp đồng

 

Giả sử giá vàng là 1.250 USD, với 100 ounce bạn sẽ có số tiền giao dịch tích lũy là 125.000 USD bằng cách nhân 100 ounce với 1.250 USD.

Số tiền giao dịch tích lũy được tính một chiều trên cơ sở giá trị hợp đồng thực tế khi bạn mở vị thế. Nó sẽ không được tính khi một vị thế được đóng lại.

Nếu bạn phải nạp tiền gửi theo đợt do thẻ ngân hàng bị giới hạn, vui lòng liên hệ với nhóm CS của chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi nạp khoản tiền gửi ban đầu của bạn để thay đổi loại khuyến mãi mà bạn tham gia. Sau 24 giờ, bạn không thể thay đổi nữa.

Giao dịch ngay