Mitrade Pro
Tham gia giao dịch với chúng tôi ngay bằng cách đăng ký Mitrade Pro
Nếu bạn đang tìm kiếm đòn bẩy cao hơn cho các giao dịch của mình và các dịch vụ uy tín hơn, thì Tài khoản Mitrade Pro ở đây để đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn.

Tại sao lại chọn Mitrade Pro?

Những điều bạn nên biết khi nâng cấp lên Pro

Với tài khoản Pro của Mitrade, tiền của bạn sẽ vẫn được giữ trong một tài khoản riêng biệt và bạn vẫn đủ điều kiện để được bảo vệ số dư âm.
Bạn được giao dịch mà không có các hạn chế đòn bẩy áp đặt của ASIC.

Tuy nhiên, bạn sẽ mất các biện pháp bảo vệ sau với tư cách là chủ tài khoản Pro:

1. Việc cung cấp của Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS), Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG) hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào khác mà Mitrade thường cung cấp cho các khách hàng tiêu chuẩn/bán lẻ. 2. Các biện pháp bảo vệ được cung cấp theo các biện pháp PIO của ASIC đối với CFD, bao gồm cả các hạn chế về đòn bẩy. 3. Kế hoạch giải quyết tranh chấp để truy đòi của AFCA .

Chủ tài khoản Mitrade Pro được phân loại là Khách hàng Bán buôn.

Cũng vui lòng xem xét Thông báo Phân loại Khách hàng , Tuyên bố Thông tin Khách hàng Bán buônThỏa thuận Khách hàng Bán buôn của chúng tôi .

Tài khoản Mitrade Pro
và tài khoản thường?

Đòn bẩy cao nhất và nhiều mục chọn khác Tài khoản thường
(Từ ngày 29 tháng 3 năm 2021)
Mitrade Pro
Ngoại hối

Các cặp tiền tệ chính *
1:30, 1:20, 1:10, 1:1

Các cặp tiền phụ **
1:20, 1:10, 1:1

1:200, 1:100,
1:50, 1:30, 1:1
Chỉ số

Chỉ số chính ^
1:20, 1:10, 1:5, 1:1

Chỉ số phụ ^^
1:10, 1:5, 1:1

1:200, 1:100
1:50, 1:20, 1:1
Vàng 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 1:200, 1:100,
1:50, 1:30, 1:1
Hàng hoá (trừ Vang) 1:10,1:5,1:1 1:200, 1:100
1:50, 1:20, 1:1
Cổ phiếu 1:5, 1:2, 1:1 1:10, 1:5, 1:2, 1:1
Tiền điện tử 1:2 ,1:1 1:10, 1:5, 1:2, 1:1
Phân tích thị trường độc quyền
Biểu đồ của TradingView
Lịch kinh tế & Tin tức Miễn phí
Bảo vệ số dư âm
Chức năng theo dõi lỗ
Tuyên bố Sản phẩm và Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính -
Yêu cầu AFCA giúp đỡ -
 • *

  Các cặp tiền tệ chính: GBP, CAD, EUR, JPY, CHF và USD

 • **

  Các cặp tiền phụ: các cặp còn lại

 • ^

  Chỉ số chính: AUD, FR40, GER40, US30, EU50, UK100, NAS100, JPN225, US500 và AUS200

 • ^^

  Chỉ số phụ: các cặp còn lại

Làm thế nào để đăng ký Mitrade Pro?

Để đủ điều kiện cho tài khoản Mitrade Pro, bạn cần phải đáp ứng đủ điều kiện của "Khách hàng Bán buôn" theo Đạo luật Doanh nghiệp 2001. Bạn phải đáp ứng tiêu chí của một trong hai bài kiểm tra tính đủ điều kiện dưới đây:

Đủ tiêu chuẩn

Kiểm tra Tài sản Kiểm tra kiến thức Nhà đầu tư

Tiêu chí 1

Khách hàng có tài sản ròng ít nhất 2,5 triệu AUD, được chứng nhận bởi một kế toán viên đủ điều kiện

Tiêu chí 1

Vượt qua bài kiểm tra kiến thức về Nhà đầu tư

HOẶC

Tiêu chí 2

Khách hàng có Tổng Thu nhập cho mỗi năm trong hai năm tài chính gần nhất: ít nhất 250.000 AUD mỗi năm, được chứng nhận bởi Kế toán viên Đủ điều kiện

Tiêu chí 2

Chứng minh kinh nghiệm giao dịch của bạn bằng cách:

Đã giao dịch Margin FX hoặc CFDs 20 lần một quý trong ít nhất 4 quý trong 3 năm trước đó với giá trị danh nghĩa là 500,000 AUD trở lên trong mỗi 4 quý đó.

Khách hàng có thể chứng minh trải nghiệm này từ tài khoản Mitrade của họ, một nhà cung cấp khác hoặc kết hợp cả hai

HOẶC

Bạn có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm về năng lực chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và yêu cầu kiến thức trực tiếp về giao dịch đòn bẩy (hoặc FX hoặc CFD)

i. Tài sản ròng là tổng giá trị của các tài sản như tài sản, xe hơi, tiền tiết kiệm, cổ phiếu và các khoản đầu tư khác của bạn.

Bắt đầu trong 3 bước

 • Đăng ký tài khoản Mitrade

 • Cung cấp chứng chỉ CPA

 • Phê duyệt thành công, bắt đầu hành trình giao dịch chuyên nghiệp của bạn

Nếu bạn đã có tài khoản Thật tại Mitrade, tính đủ điều kiện của bạn sẽ được xem xét khi các chuyên gia dịch vụ khách hàng của chúng tôi nhận được bản sao của Chứng chỉ Kiểm tra Tài sản hoặc Chứng chỉ Nhà đầu tư.

FAQ

Tài khoản mitrade Standard là tài khoản dành cho khách hàng bán lẻ. Tài khoản Mitrade Pro dành cho khách hàng bán buôn. Mọi người đều là khách hàng bán lẻ trừ khi họ đáp ứng một trong các yêu cầu để được phân loại là khách hàng bán buôn theo Đạo luật Công ty 2001. Khách hàng bán buôn có các điều kiện giao dịch khác so với khách hàng bán lẻ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo 【trang web Mitrade Pro】 để biết sự khác biệt.

Để đủ điều kiện đăng ký tài khoản Mitrade Pro, bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau.


Đánh giá Khả năng tài chính Đánh giá Kiến thức đầu tư

Tiêu chí 1


Khách hàng có tài sản ròng ít nhất 2,5 triệu đô la Úc, được chứng nhận bởi một Kế toán viên đủ tiêu chuẩn.

Tiêu chí 1


Vượt qua bài kiểm tra Kiến thức đầu tư.

hoặc hoặc

Tiêu chí 2


Khách hàng có Tổng thu nhập cho mỗi hai năm tài chính gần nhất ít nhất là 250.000 AUD mỗi năm, được chứng nhận bởi một Kế toán viên đủ tiêu chuẩn.

Tiêu chí 2


"Thể hiện kinh nghiệm giao dịch của bạn bằng cách:

Đã giao dịch Margin FX hoặc CFD 20 lần một quý trong ít nhất 4 quý trong bất kỳ 3 năm nào trước đó với giá trị danh nghĩa từ 500.000 AUD trở lên trong mỗi 4 quý đó.

Khách hàng có thể chứng minh trải nghiệm này từ tài khoản Mitrade của họ, hoặc tài khoản ở sàn giao dịch khác hoặc kết hợp cả hai."

hoặc

Bạn có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và đòi hỏi kiến thức thực tế trực tiếp về giao dịch đòn bẩy (hoặc FX hoặc CFD).

Không có gì phải lo lắng nếu bạn không đủ điều kiện tham gia Mitrade Pro. Bạn có thể tiếp tục giao dịch trên tài khoản Chuẩn của chúng tôi, tài khoản này cho phép bạn truy cập vào cùng một nền tảng giao dịch, cùng một bộ công cụ quản lý rủi ro cũng như cùng dịch vụ chất lượng từ nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện tham gia Mitrade Pro và đăng ký 【tại đây】. Bạn cần gửi đơn đăng ký của mình và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu và thông tin để xác minh tính đủ điều kiện của bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản Mitrade, bạn cần phải:


1. Đăng ký một tài khoản thật


2. Gửi cho chúng tôi chứng nhận kế toán của bạn qua cs.au@mitrade.com 

Bằng cách trở thành một Nhà đầu tư Chuyên nghiệp, bạn sẽ từ bỏ:


1. Quyền được nhận Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG)


2. Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA) có toàn quyền loại trừ các khiếu nại từ các khách hàng chuyên nghiệp.

Sau khi được thông báo về phân loại tài khoản của bạn là Khách hàng Bán buôn, trong vòng 24 giờ, tất cả các vị thế mở ở tài khoản giao dịch của bạn sẽ a) điều thứ nhất là đóng theo giá thị trường và b) điều thứ hai, chúng tôi sẽ mở lại các vị thế này với cùng một mức giá, được gọi là vị thế của Tài khoản Bán buôn.


Bằng cách này, lời và lỗ cuối cùng của vị thế của bạn không bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ giữ nguyên các lệnh đang chờ xử lý của bạn.


*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay