การเทรดดัชนีนั้นไม่เหมือนกับการเทรดหุ้น นักลงทุนสามารถลงทุนจากภาพรวมของตลาดได้ และยังสามารถตามแนวโน้มของตลาดได้โดยไม่ต้องเจาะจงเฉพาะหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนการซื้อหุ้นที่ท่านจะซื้อได้เมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นเท่านั้น ท่านสามารถซื้อขายหุ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าตลาดจะผันผวนหรือราคาจะขึ้นหรือลง ซึ่งทำให้ท่านมีโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่า
โปรดทราบ:ซื้อขายด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายของเราก่อนเลือกเริ่มการซื้อขาย

กิจกรรมของบริษัทคือสิ่งที่ส่งผลอย่างชัดเจนต่อราคาของหุ้นในบริษัทนั้น ๆ เช่นการประกาศจ่ายปันผล หากท่านถือสัญญาซื้อดัชนีในช่วงเวลาที่มีการประกาศจ่ายปันผลท่านจะมีสิทธิได้รับปันผลนั้น ในทางกลับกันหากท่านถือสัญญาขายดัชนีในช่วงเวลาจ่ายปันผลท่านจะต้องจ่ายปันผลนั้น

ก่อนที่จะเลือกดัชนีสำหรับการลงทุน ท่านต้องเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของตลาด สภาพของเศรษฐกิจ นโยบายของประเทศ ทิศทางของนโยบายการเงิน และปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ก่อน นอกจากนี้ท่านยังจำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคของดัชนี เช่นช่วงตลาดขาขึ้น ช่วงตลาดขาลง และอื่น ๆ หากท่านคุ้นเคยกับหุ้น หรือสภาพเศรษฐกิจของประเทศใด ๆ ก็ตาม ท่านควรที่จะเทรดในตลาดหุ้นของประเทศนั้น ๆ หรือประเมินว่าตลาดใดที่เหมาะสมกับท่านโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายรายวันของตลาดหุ้นที่ส่งผลต่อดัชนีนั้น ๆ

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อดัชนี ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประการ

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของตลาดจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตลาดหุ้น โดยทั่วไปนั้นราคาของดัชนีในตลาดจะขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยตกลง และราคาตกเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้ระดับของอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก และสิ่งนี้จึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจที่จะ Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) ดัชนี เมื่อรัฐบาลประกาศลดอัตราดอกเบี้ย หรือลดอัตราส่วนเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารต้องถือ(Rate Requirement Ration) ต้นทุนการยืมในตลาดก็จะถูกลง และมักจะทำให้ดัชนีหุ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น ในทางกลับกันถ้าอัตราต่าง ๆ ปรับสูงขึ้น ดัชนีหก็จะลดต่ำลง

ประการที่สอง เงินเฟ้อจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อดัชนี อัตราเงินเฟ้อที่ไม่สูงมากจะเป็นตัวกระตุ้นดัชนี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดปัญหา ส่วนใหญ่เงินเฟ้อเกิดจากธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินในระบบเร็วจนเกินไป โดยปกติแล้วเงินในระบบที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเข้ามายังตลาดหุ้นโดยตรง เช่น เงินในระบบที่เพิ่มขึ้นสูง จะส่งผลทำให้ดัชนีหุ้นเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อธนาคารกลางต้องการทำให้เงินในระบบลดลงโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะทำให้ดัชนีลดลง


ประการที่สาม นโยบายการคลังของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ถ้ารัฐบาลมีนโยบายลดภาษีหรือ เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น และส่งผลให้ดัชนีมีราคาสูงขึ้นในระยะสั้น

ดัชนี คือกลุ่มของหุ้นหลากหลายประเภทที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของหุ้นโดยรวมในตลาด ปกติมักจะใช้เพื่อแสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มของหุ้น เช่น หุ้นที่เทรดอยู่ในตลาดเดียวกัน หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือหุ้นที่มีขนาดเท่า ๆ กัน ดัชนีนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ ตามรูปแบบของวิธีการคำนวณ แบบที่หนึ่งคือ ดัชนีที่คิดจากราคาเฉลี่ยของหุ้น เช่น ดัชนี Dow Jones โดยนำราคาของหุ้นกลุ่มนึงมาคำนวณ แบบที่สองคือ ดัชนีที่คิดจากมูลค่าในตลาด คำนวณจากมูลค่าทางตลาดของกลุ่มหุ้นที่นำมาคำนวณ เช่น ดัชนี Standard & Poor 500 และ ดัชนี Hang Seng และแบบที่สามคือ ดัชนีที่คำนวณตามส่วนแบ่งทางตลาด คำนวณจากการเฉลี่ยจำนวนหุ้นแทนการใช้มูลค่าทางตลาด

ไม่พบคำตอบที่ท่านต้องการ ? ติดต่อเรา

พันธมิตร
ฝากถอนเงินอย่างรวดเร็ว ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย รองรับการฝากถอนเงินที่รวดเร็ว

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทรดง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ของเรา เริ่มเทรดวันนี้