หากท่านต้องการจะเริ่มเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำและน้ำมันดิบเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ควรเลือก เนื่องจากทองคำนั้นเป็นตราสารที่สำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในตลาด ในกรณีที่ที่โลกเกิดความผันผวนทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจก็ตาม ผู้คนก็มักจะกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเงินต่าง ๆ ที่จะลดลง ทำให้ทองคำเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการต่อสู้กับค่าเงินที่อาจลดลงในอนาคต ในกรณีที่เกิดวิกฤติระดับนานาชาติราคาทองคำจะต้องเจอกับค่าความผันผวนที่มหาศาล ซึ่งแตกต่างจากคู่เงินอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ระหว่างสองประเทศที่เป็นคู่เงินกันเท่านั้น ด้วยเหตุผลนั้นจึงทำให้ทองคำนั้นเปิดโอกาสในการลงทุนมากกว่า

สำหรับน้ำมันดิบ ราคาที่ผันผวนนั้นจะเป็นที่เข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุน ด้วยกฏอุปสงค์และอุปทานจากข่าวต่างประเทศ เช่นเดียวกับทองคำราคาน้ำมันนั้นเป็นไปตามกลไกของโลกจึงทำให้มีโอกาสในการลงทุนมาก

อุปสงค์และอุปทานเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่นถ้าอุปทานของน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น และอุปทานนั้นมีปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบจึงลดลง บ่อยครั้งที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลต่อความต้องการของน้ำมันดิบ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดิบในตลาดโลก และทำให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของปริมาณความต้องการที่มากกว่าน้ำมันที่มีอยู่ในระยะสั้น


นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อราคาสิตค้าโภคภัณฑ์ก็คืออัตราเงินเฟ้อ เมื่อค่าเงินเฟ้อมากขึ้นนักลงทุนจะต้องใช้เงินมากกว่าเดิมเพื่อซื่อสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากค่าเงินที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์นั้นทำให้นักลงทุนไม่ต้องรับผลกระทบจากค่าเงินเฟ้อ ซึ่งส่วนใหญ่ค่าเงินเฟ้อจะส่งผลเสียต่อสินค้าทางด้านการลงทุนอื่น ๆ ในช่วงที่มีค่าเงินเฟ้อผลตอบแทนจากจำพวกตราสารหนี้มักจะต่ำ แต่สินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะเป็นไปในทางเดียวกันกับอัตราค่าเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ นั้น ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นถ้าเกิดว่าในพอร์ตของคุณมีสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ก็จะสามารถกระจานความเสี่ยงจากอัตราค่าเงินเฟ้อได้

โปรดทราบ: การซื้อขาย มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายของเราก่อนเลือกเริ่มการซื้อขาย

สินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงวัตถุดิบที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม และถูกซื้อขายเป็นจำนวนมาก ๆ มากกว่าการขายปลีก สินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. พลังงาน - น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และอื่น ๆ
2. วัตถุดิบทั่วไป - ทองคำ เงิน ทองแดง อลูมิเนียมและอื่น ๆ
3. สินค้าทางเกษตร - น้ำตาล ข้าวโพด ถั่วและอื่น ๆ

ไม่พบคำตอบที่ท่านต้องการ ? ติดต่อเรา

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้