ข่าวสาร

ดุลการค้า | ยูโรโซน

สถานะสุทธิ CFTC EUR NC เพิ่มขึ้น €33.4K ถึง จากครั้งที่แล้ว €-11.8K

2022-09-23 20:24 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้