ข่าวสาร

อัตราดอกเบี้ย | นิวซีแลนด์

การตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ย RBNZ สอดคล้องกับความคาดหวัง (2%) ที่

2022-05-25 02:06 (GMT+0)

Source : FXStreet

เพิ่มเติม

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้