ข้อต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า Mitrade

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Forex/Fx) เป็นตลาดทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก.  เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา NYSE ที่มีมูลค่าเทรดรวมวันละ 100,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐนั้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่มีมูลค่าเทรดรวมมากถึงวันละ 4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ. ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั้นเป็นตลาดทางการเงินที่สำคัญที่สุดในโลก และมีโอกาสเพียงพอสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนี้.

โดยทั่วไปแล้ว การเทรดฟอเร็กซ์จะไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น ไม่มีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการซื้อขาย และมีค่าธรรมเนียมสเปรดที่ต่ำ ตลาดฟอเร็กซ์นั้นเปิดให้นักลงทุนได้ทำการซื้อขายตลอดเวลา ท่านจึงสามารถเลือกเวลาซื้อขายได้ตามต้องการ ในตลาดฟอเร็กซ์นั้นจะไม่มีบุคคลใดสามารถครอบครองตลาดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้นักลงทุนมักจะใช้เลเวอเรจในการซื้อขายส่งผลให้ใช้มาร์จิ้นเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทำกำไรได้มากขึ้น (และสามารถเสียได้มากขึ้นในขณะเดียวกัน) ด้วยสภาพคล่องที่สูง ไม่มีกำแพงในการเข้าถึงตลาด และเครื่องมือเทรดที่มีหลากหลาย ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์ได้เปรียบมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น โปรดทราบว่าการเทรดฟอเร็กซ์ และสัญญาซื้อขายส่วนต่างด้วยการใช้มาจิ้นนั้นมีความเสี่ยงที่สูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่าน โปรดอ่าน เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP), ดัชนี NFP ของอเมริกา, ดัชนี้ผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต, ยอดซื้อสินค้าคงทน, การเรียกร้องสิทธิจากการว่างงาน, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม, ดุลการค้า, อัตราการว่างงาน, ดัชนียอดขายปลีกและอื่น ๆ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เปิดเภยต่อสาธารณะและความคาดหวังจะส่งผลต่อคู่เงินนั้น ๆ


ดัชนี NFP เป็นหนึ่งในดัชนีที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของอเมริกา การเพิ่มขึ้นของ NFP และค่าแรงงานเฉลี่ยบ่งชี้ว่าการจ้างงานมีการเติบโต และมีโอกาสที่แรงกดดันค่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น ในหลาย ๆ กรณีธนาคารกลางของอเมริกาจะยับยั้งเหตุการณ์ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลดีต่อเงินดอลล่าร์ ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าดัชนี NFP ลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะชะลอตัวในระดับนึง ส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นี่จะเกิดการปรับลดดอกเบี้ยและทำให้ค่าเงินดอลล่าร์ลดลง.

นอกจากนั้นการตัดสินใจของธนาคารกลางของแต่ละประเทศในเรื่องดอกเบี้ย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงิน ยกตัวอย่างในอเมริกาค่าดอกเบี้ยจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการของธนาคารกลางของอเมริกา(FOMC) การกำหนดราคาดอกเบี้ยนั้นสำคัญมาก เนื่องจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายทางการเงินต่าง ๆ จากหลาย ๆ อย่างรวมกันอย่างเช่น การเติบโตทางเศราฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานเป็นต้น เพราะเหตุนั้นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตด้วย

ถ้าธนาคารกลางของประเทศตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ในอนาคตอัตราการฝากเงินจะลดลงทำให้เงินย้ายจากธนาคารไปยังตลาด เป็นการส่งเสริมให้ลงทุนและใช้จ่ายมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในขณะเดียวกันความต้องการของเงินในประเทศนั้น ๆ จะลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยลดลงทำให้ค่าเงินในประเทศนั้น ๆ อ่อนตัวลง เมื่อเปรียบเทียบแล้วการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินสูงขึ้นเป็นการลดสภาพคล่องในตลาดและยังเป็นการกดดันให้ใช้จ่ายลดลงและเป็นการตึงอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะดึงดูดให้มีการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในประเทศทำให้เกิดโอกาสเงินแข็งตัวมากขึ้น

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีคู่เงินหมายประเภทให้ทำการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะจะเริ่มต้นเทรดคู่เงินหลักที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ คู่เงินที่ได้รับความนิยมมากคือ EUR/USD, USD/JPY และ อื่น ๆ

เนื่องจากคู่เงินเหล่านี้เป็นคู่เงินของประเทศที่มีอิทธิพลมาก มีจำนวนซื้อขายในตลาดอย่างมหาศาล มีสภาพคล่องสูง และยังมีความผันผวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีข่าวทางเศรษฐกิจ และข้อมูลต่าง ๆ ออกมาบ่อย เช่น ดัชนีNFP อัตราดอกเบี้ย และนโยบายของธนาคารกลาง เพื่อให้นักลงทุนนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของสกุลเงินนั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนที่จะเริ่มต้นลงทุนจากคู่เงินนั้น ๆ

ไม่พบคำตอบที่ท่านต้องการ ? ติดต่อเรา

เริ่มเทรดวันนี้