โปรโมชั่น

รายละเอียด

โบนัสต้อนรับ

เริ่มต้นเส้นทางการเทรดกับ Mitrade พร้อมรับโบนัสต้อนรับวันนี้
เทรดเดียวนี้

ฉันจะขอรับโบนัสได้อย่างไร?

หลังจากที่ท่านได้ทำการฝากเงินจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเข้าร่วมในโปรโมชั่นโบนัสต้อนรับโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับโบนัสโปรดเลือก "ฉันไม่ประสงค์จะรับโบนัส" หรือไปที่ "จัดการโบนัสของฉัน" บนแพลตฟอร์มของเรา และเลือก "ยกเลิก" เพื่อทำการยกเลิกโบนัสต้อนรับ

ระยะเวลาการรับโบนัส

60 วันหลังจากที่ท่านได้ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรด
(เช่น ท่านได้ทำการฝากเงินครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จำนวนการเทรดของท่านสามารถสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 2 มีนาคม 2562)

รายละเอียด

จำนวนเงินฝากครั้งแรกจะกำหนดโปรโมชั่นที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อเงื่อนไขและเทรดให้ครบจำนวนที่กำหนดภายใน 60 วันเพื่อรับโบนัส (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเทรดให้ครบจำนวนที่เรากำหนดไว้ แต่ได้ทำการเทรดครบจำนวนของโบนัสที่น้อยกว่า ท่านจะได้รับโบนัสนั้น ๆ)

 • ระดับของโบนัส จำนวนเงินฝากเริ่มต้น
  (USD หรือ AUD)
  ยอดรวมการเทรดทั้งหมด
  (หน่วย ล้าน USD หรือ AUD)
  จำนวนโบนัส
  (USD หรือ AUD)
 • ระดับที่ 1 >/=500 2 100
 • ระดับที่ 2 >/=2,000 8 400
 • ระดับที่ 3 >/=10,000 40 2000

*จำนวนการเทรดนับรวมทุกตราสารที่มีการเทรดผ่านบนแพลตฟอร์มของ Mitrade

 • ตัวอย่างที่ 1 : สถานการณ์ทั่วไป

  จำนวนเงินฝากและจำนวนการเทรดครบตามเงื่อนไข ถ้าเงินฝากขั้นต้นเท่ากับ 600 USD และจำนวนการเทรดทั้งหมด 3 ล้าน USD ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับโบนัสเท่ากับ 100 USD.

 • ตัวอย่างที่ 2 : เงินฝากเริ่มต้นอยู่ในระดับสูงสุด แต่จำนวนการเทรดอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ท่านจะได้รับโบนัสในระดับที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น

  จำนวนเงินฝาก 10,000 USD และจำนวนการเทรด 9 ล้าน USD ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับโบนัส 400 USD

 • ตัวอย่างที่ 3 : จำนวนการเทรดอยู่ในระดับสูงสุด แต่จำนวนเงินฝากอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ากำหนด ท่านจะได้รับโบนัสระดับของเงินฝากที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น

  จำนวนเงินฝาก 3,000 USD และจำนวนการเทรด 40 ล้าน USD ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับโบนัส 400 USD

 • ตัวอย่างที่ 4 : เงินฝากเริ่มต้นอยู่ในระดับสูงสุด และจำนวนการเทรดทั้งหมดเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ ท่านจะได้รับโบนัสได้ถึงระดับสูงสุดเท่านั้น

  จำนวนเงินฝาก 20,000 USD และจำนวนการเทรด 50 ล้าน USD ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับโบนัส 2,000 USD

รีเบตเงินคืน

เงินโบนัสจะถูกคำนวณตั้งแต่มีการฝากเงินครั้งแรกและครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านได้มีการเทรดตามจำนวนที่กำหนดไว้ เงินโบนัสจะถูกโอนเข้าไปบัญชีเทรดของท่านโดยตรง ท่านสามารถถอนโบนัสนั้นออกได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่ระดับโปรโมชั่นของท่านอยู่ที่ระดับ 2 หรือ 3 จำนวนเงินโบนัสจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีเทรดทุกครั้งที่มีการเทรดถึงจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับระดับที่ต่ำกว่าโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลา 60 วัน
*จำนวนการเทรดที่กำหนดและโบนัสนั้นขึ้นอยู่กับค่าเงินหลักในบัญชีเทรดของท่าน

ตัวอย่าง: เช่น ถ้าเงินฝากครั้งแรกเท่ากับ 10,000 USD

· ถ้ายอดในการเทรดทั้งหมดถึง 2 ล้าน USD ภายใน 20 วัน เงินโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีเทรดของท่านทันที 100 USD
· ถ้ายอดในการเทรดทั้งหมดถึง 6 ล้าน USD ภายใน 30 วัน เงินโบนัสก็จะถูกโอนเข้าบัญชีเทรดของท่านทันที 300 USD
· ถ้ายอดในการเทรดทั้งหมดถึง 1 ล้าน USD ภายใน 10 วัน ท่านจะไม่ได้รับเงินโบนัสอีก
(ในตัวอย่างนี้ หากท่านมียอดในการเทรดทั้งหมด 9 ล้าน USD ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับโบนัสทั้งหมด 400 USD เป็นงวด ๆ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข::

 • 1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเงินครั้งแรกเท่านั้น
 • 2. เพื่อใช้สิทธิ์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฝากเงินและสะสมจำนวนการเทรดให้ครบตามที่กำหนดและอยู่ภายใต้ระยะเวลาของโปรโมชั่น
 • 3. จำนวนเงินฝากครั้งแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้ามาใน Mitrade เป็นครั้งแรก
 • 4.หากท่านจำเป็นต้องฝากเงินเป็นครั้ง ๆ เนื่องจากข้อจำกัดทางวงเงินในบัตรเครดิต โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในการรับโปรโมชั่น ในกรณีที่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นในส่วนนี้ได้
 • 5. โบนัสสูงสุดที่ท่านจะได้รับคือ 2,000 USD หรือ 2,000 AUD ขึ้นอยู่กับสกุลเงินในบัญชีเทรดของท่าน
 • 6. . หากจำนวนการเทรดทั้งหมดต่ำกว่ากำหนดภายใน 60 วัน โบนัสของท่านจะถูกยกเลิก
 • 7. จำนวนการเทรดจะถูกนำมาคำนวนเมื่อท่านเปิดคำสั่งซื้อขาย และจะไม่ถูกนำมาคิดอีกครั้งเมื่อท่านปิดคำสั่งซื้อขาย
 • (เช่น หากท่านเปิดคำสั่งซื้อขายของ EURUSD ที่ 1.14085 ยอดการเทรดทั้งหมดนั้นคือ 114,085 USD จะไม่มีการคิดเพิ่มเมื่อท่านปิดคำสั่งซื้อขาย)
 • 8. หากท่านไม่ต้องการรับโบนัสโปรดเลือก "ฉันไม่ประสงค์จะรับโบนัส" หรือไปที่ "จัดการโบนัสของฉัน" ผ่านระบบของเรา และเลือก "ยกเลิก" เพื่อทำการยกเลิกโบนัส
 • 9. หลังจากท่านได้ทำการฝากเงินครั้งแรกแล้ว โบนัสจะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนของบัญชีโบนัสโดยอัตโนมัติซึ่งจำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเงินฝากทั้งหมดของท่าน เงินโบนัสไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเทรดได้หากท่านไม่ได้ทำการเทรดให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้
 • 10.ข้อเสนอนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้โดยไม่ต้องคิดจำนวนการเทรดแยกจากกัน
 • 11. Mitrade ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโบนัส หรือปิดบัญชีของท่าน หากมีการใช้บัญชีเทรดในลักษณะผิดไปตามข้อกำหนด
 • 12. Mitrade จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ
 • 13. สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในส่วนนี้ โปรดอ้างอิงเอกสารข้อตกลงของลูกค้า
 • 14. Mitrade ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่มีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อโต้แย้งต่าง ๆ จะถูกตัดสินโดยทาง Mitrade และถือเป็นที่สิ้นสุด

คำถามที่พบบ่อย

หลังจากที่ท่านได้ทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดแล้ว ท่านจะได้รับโบนัสต้อนรับตามจำนวนเงินฝากของท่าน เมื่อยอดรวมของการเทรดใด้ครบตามข้อกำหนดภายใน 60 วัน โบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีเทรดของท่านโดยอัติโนมัติ

ท่านไม่สามารถใช้โบนัสเพื่อเทรดหรือชดเชยการขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถถอนโบนัสเป็นเงินสดได้

ยอดรวมการเทรดคือมูลค่าของขนาดการซื้อขายจริง
ขนาดสัญญา x ราคา = ยอดรวมการเทรด
สมมติราคาทองคำคือ 1,250 USD ต่อออนซ์ มียอด 100 ออนซ์ ยอดรวมการเทรดของท่านก็คือ 125,000 USD จากการนำ 100 คูณกับ 1,250 USD

ยอดการเทรดถูกคำนวณครั้งเดียวเมื่อท่านเปิดคำสั่งซื้อขาย จะไม่ถูกคำนวณอีกครั้งเมื่อท่านปิดคำสั่งซื้อขาย

หากท่านจำเป็นต้องฝากเงินเป็นครั้ง ๆ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินในบัตรเครดิต ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงท่านจะไม่สามารถปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ได้

เริ่มเทรดวันนี้